DANH KHÔI MIỀN TRUNG - KHU VỰC QUY NHƠN🎯TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN KINH DOANH

 1. Lương căn bản lũy tiến từ 7-24 triệu.
 2. Hoa hồng lũy tiến từ 40% - 70% doanh thu sàn.
 3. Thưởng nóng riêng từng dự án.
 4. Xét best sale theo tháng/quý/năm.
 5. Đánh giá nhân sự theo KPI và hệ thống quản trị chuyên nghiệp.

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

 1. Lương căn bản từ 18-24 triệu (theo năng lực).
 2. Hoa hồng lũy tiến từ 5% - 8% doanh thu sàn (khẳng định là mức hoa hồng cao nhất từ trước đến nay cho vị trí quản lý).
 3. Thưởng nóng tùy dự án.
 4. Xét trưởng phòng xuất sắc theo tháng/quý/năm.
 5. Hệ thống hỗ trợ quản trị nhân sự tốt nhất.
 6. Cơ hội thăng tiến và phát triển lên các vị trí cao hơn.
0985 880 667