Căn Hộ Đường (cạnh cầu) Huỳnh Tấn Phát | Ven Sông Hà Thanh

căn hộ chung cư huỳnh tấn phát

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chung cư thương mại dọc đường Huỳnh Tấn Phát, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn.

Điều1: Phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết với các nội dung chủ yếu như sau:

Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chung cư thương mại dọc đường Huỳnh Tấn Phát, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn.

Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô quy hoạch: Khu đất lập quy hoạch tại phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, có giới cận như sau:

  ▹Phía Đông: Giáp đường Huỳnh Tấn Phát;

  ▹Phía Tây: Giáp khu dân cư hiện trạng;

  ▹Phía Nam: Giáp đường Hoàng Văn Thái;

  ▹Phía Bắc: Giáp sông Hà Thanh.

Tính chất, chức năng và mục tiêu quy hoạch :

Quy hoạch xây dựng khu chung cư thương mại nhằm cụ thể hoá đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 12 phường nội thành, thành phố Quy Nhơn được duyệt.

Làm cơ sở để quản lý quy hoạch, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đất đai và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Các chỉ tiêu Kinh tế - Kỹ thuật: Quy mô dân số dự kiến: 1.056 người

Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất: DT khu đất: 1.500m2; Mật độ xây dựng tối đa: 60%; Hệ số sử dụng đất tối đa: 12 lần (đã bao gồm tầng hầm); Số tầng nổi tối đa: 18 tầng; Số tầng hầm tối đa: 02 tầng, chỉ tiêu bãi đỗ xe tối thiểu: 20m2 cho 100m2 diện tích sử dụng căn hộ chung cư (trong đó đảm bảo tối thiểu 6m2 chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ chung cư); Tỷ lệ đất trồng cây xanh tối thiểu: 20% diện tích khu đất quy hoạch xây dựng khu chung cư.

Tiến độ thực hiện: Hoàn thành đồ án quy hoạch trong thời gian 06 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Quyết định này làm căn cứ để tổ chức lập đồ án quy hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lập đồ án quy hoạch, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan, thực hiện đầy đủ những thủ tục có liên quan, tính thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao Sở xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức lập đồ án quy hoạch và thực hiện các nội dung có liên quan, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các quy định của pháp luật, báo cáo đề xuất UBND tỉnh...

Vị Trí Dự Án Căn Hộ Chung Cư đường Huỳnh Tấn Phát

chung cư đường huỳnh tấn phát

căn hộ đường huỳnh tấn phát

Nguồn: Tổng Hợp

Có thể bạn quan tâm:

căn hộ đường huỳnh tấn phát, chung cư đường huỳnh tấn phát

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

0985 880 667