Khu Tái Định Cư Phường Nhơn Phú | Đường ĐT639 Nối QL1D-QL19

Đồ Án Khu Tái Định Cư Phường Nhơn Phú - TP. Quy Nhơn

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.

Vị trí Phạm Vi Ranh Giới & Quy Mô Quy Hoạch Tái Định Cư Phường Nhơn Phú

dự án mỹ gia phú gia thịnh

Khu đất lập quy hoạch thuộc tổ 3, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, có giới cận như sau:

Phía Bắc giáp: Đất quy hoạch Trường Mầm non và khu thể dục thể thao.

Phía Nam giáp: Mương thoát nước và Khu dân cư hiện trạng.

Phía Đông giáp: Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông.

Phía Tây giáp: Khu dân cư núi Mồ Côi.

Quy mô diện tích quy hoạch: Khoảng 4,25ha.

Tính Chất & Mục Tiêu Quy Hoạch Tái Định Cư Phường Nhơn Phú

Cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn đã được phê duyệt.

- Quy hoạch xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới kết hợp phát triển quỹ đất của tỉnh, kết nối đồng bộ về quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với khu vực xung quanh.

- Làm cơ sở để quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Các Chỉ Tiêu Kinh Tế & Kỹ Thuật Của Khu Tái Định Cư Phường Nhơn Phú

 a) Quy mô dân số: Khoảng 870 người.

 b) Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:

- Chỉ tiêu đất đơn vị ở bình quân: 15-28 m2/người.

- Diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở tối thiểu đạt: 2m2/ người. 

- Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất về mật độ, tầng cao, hệ số sử dụng đất, chỉ giới xây dựng, diện tích bãi đậu xe... tuân thủ theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Các Chỉ Tiêu Hạ Tầng Kỹ Thuật Khu Tái Định Cư Phường Nhơn Phú: Tuân thủ theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng và QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.  

Dự Toán Chi Phí Lập Quy Hoạch Tái Định Cư Phường Nhơn Phú: 451.031.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi mốt triệu, không trăm ba mươi mốt nghìn đồng chẵn). Trong đó:

Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch : 34.604.000 đồng

Chi phí thiết kế quy hoạch  : 236.840.000 đồng

Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch : 6.292.000 đồng

Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch : 25.794.000 đồng

Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch : 22.349.000 đồng

Chi phí tổ chức lấy ý kiến cộng đồng : 5.000.000  đồng

Chi phí công bố quy hoạch : 7.105.000 đồng

Chi phí khảo sát địa hình (tạm tính) : 77.313.000 đồng

Chi phí đưa mốc giới ra thực địa (tạm tính) : 35.734.000 đồng

Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.

Tiến độ thực hiện: Hoàn thành đồ án quy hoạch sau 60 ngày kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Nguồn: Tổng Hợp

Có thể bạn quan tâm:

quy hoạch khu tái định phường nhơn phú, khu tái định cư đt 639

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

0985 880 667