Bảng Gía Đất Tỉnh Bình Định 2020-2024 |Hiệu Lực 01/01/2022

bảng giá đất tỉnh bình định

Bên cạnh khung giá đất và bảng giá đất thì giá đất cụ thể cũng là một loại giá đất do Nhà nước quy định. Vậy giá đất cụ thể được dùng để làm gì ?

Khoảng 3 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 quy định UBND cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Đồng thời, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất;

Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; Tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

Tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Nười mua tài sản được nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời gian sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

Giá khởi điểm để đấu giá sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Bảng giá đất đầy đủ các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, Tây Sơn, Thị xã An Nhơn, Thị Xã Hoài Nhơn…tỉnh Bình Định.

bảng giá đất tỉnh bình định

bảng giá đất các huyện của tỉnh bình định

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN AN LÃO, BÌNH ĐỊNH 

bảng giá đất huyện an lão

bang gia dat huyen an lao

bang gia dat huyen an lao tinh binh dinh

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOÀI ÂN, BÌNH ĐỊNH

bảng giá đất huyện hoài ân

bang gia dat huyen hoai an

bang gia dat huyen hoai an tinh binh dinh

bang gia dat huyen hoai an binh dinh

giá đất huyện hoài ân

gia dat huyen hoai an

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN PHÙ MỸ, BÌNH ĐỊNH

bảng giá đất huyện phù mỹ

bảng giá đất huyện phù bình định

giá đất huyện phù mỹ

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN PHÙ CÁT, BÌNH ĐỊNH

bảng giá đất huyện phù cát

giá đất huyện phù cát

giá đất huyện phù cát tỉnh bình định

giá đất huyện phù cát bình định

bảng giá đất phù cát

giá đất phù cát bình định

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN TUY PHƯỚC, BÌNH ĐỊNH 

bảng giá đất huyện tuy phước

bảng giá đất tuy phước

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN TÂY SƠN, BÌNH ĐỊNH

bảng giá đất huyện tây sơn

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN VĨNH THẠNH, BÌNH ĐỊNH

bảng giá đất huyện vĩnh thạnh

giá đất vĩnh thạnh bình định

 BẢNG GIÁ ĐẤT THỊ XÃ AN NHƠN, BÌNH ĐỊNH

 

giá đất thị xã an nhơn

bảng giá đất thị xã an nhơn

giá đất nhơn hạnh an nhơn

giá đất thị xã an nhơn bình định

giá đất an nhơn bình định

BẢNG GIÁ ĐẤT THỊ XÃ HOÀI NHƠN, BÌNH ĐỊNH 

giá đất thị xã hoài nhơn

giá đất thị xã hoài nhơn bình định

bảng giá đất hoài nhơn

giá đất thị xã hoài nhơn

giá đất thị xã hoài nhơn tỉnh bình định

giá đất hoài nhơn

1️⃣. BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2017.

2️⃣. BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2018 (Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018)
3️⃣. BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2020 - 2024.

4️⃣. Sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định (Quyết định số 88/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020)

5️⃣. Quyết định số 7578/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND Tp.Quy Nhơn v/v bổ sung giá đất ở tái định cư và giá đất ở theo giá thị trường để giao đất có thu tiền sử dụng đất ở đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện CT: Khu dân cư KV8, P.Trần Quang Diệu (bổ sung quyết định số: 1001/QĐ-UBND ngày 28/02/2020).

6️⃣. Quyết định số 81/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (năm 2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định. (Hiệu lực 01/01/2022).

BÁN SANG NHƯỢNG CĂN HỘ ECOLIFE - ĐÃ CÓ SỔ HỒNG SỞ HỮU LÂU DÀI  

Nguồn: Tổng Hợp

Có thể bạn quan tâm:

bảng giá đất tỉnh bình định, bang gia dinh tinh binh dinh

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

0985 880 667