Khu Đô Thị Vân Hà | Khu vực 2, phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Vân Hà với nội dung:

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tên dự án: Khu đô thị Vân Hà.

Mục tiêu dự án: Nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng TP. Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án.

Góp phần hoàn thành mục tiêu của Chương trình, kế hoạch nhà ở trong giai đoạn tới.

khu đô thị vân hà quy nhơn

Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng khu đô thị mới kết hợp chỉnh trang đô thị với quy mô nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng hỗn hợp; các công trình thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục…

Quy mô dân số dự kiến: Khoảng 14.000 người.

Về dự kiến diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội: Khi thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, đề nghị dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 10/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Diện tích đất dự kiến sử dụng: Khoảng 49.76ha.

Sơ bộ về chi phí thực hiện dự án (m1): 2.303.460.000.000 đồng (Chưa bao gồm kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất)

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất).

Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực 2, phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tiến độ thực hiện dự án: Tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án không quá 05 năm (60 tháng) kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc được công nhận làm Chủ đầu tư dự án.

Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư: Nhà đầu tư được lựa chọn làm Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước với giá trị tối thiểu bằng Gía sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) theo quy định. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng đồng bộ nhà ở, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ nhà cầu ở…theo quy hoạch được duyệt, nhà đầu tư được kinh doanh, khai thác dự án bất động sản theo quy định.

chủ trương đầu tư khu đô thị vân hà

đầu tư khu đô thị vân hà

Có thể bạn quan tâm:

quyết định chủ trương đầu tư kđt vân hà, chủ trương đầu tư khu đô thị vân hà

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

0985 880 667