Thông Tin Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư TP. Quy Nhơn

quản lý vận hành nhà ở chung cư

Công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư TP. Quy Nhơn, Bình Định

Thực hiện quy định Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 06/2019/TT-BXD từ ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư;

Trên cơ sở nhu cầu công khai thông tin của các đơn vị có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư được gửi đến Sở Xây dựng; nhằm tạo thuận lợi cho các Chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhà chung cư, cụm nhà chung cư, theo Sở Xây dựng đăng tải thông tin theo bảng sau:

STT TÊN ĐƠN VỊ NƠI ĐẶT TRỤ SỞ ĐT NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐĂNG KÝ KINH DOANH GHI CHÚ
1 Công ty TNHH Quản lý Vận hành Saco 363 đường Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 0985442879 Ông Nguyễn Trường Vỹ - Giám đốc 4101578806  
2 Công ty TNHH Kỹ thuật điện Quy Nhơn Tổ 4, Kv7, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 098534599 Bà Lê Thị Hằng - Giám đốc 4101544959  

Quy định về đơn vị quản lý vận hành nhà ở chung cư:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật nhà ở 2014: Nhà ở chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có lối đi, có cầu thang, có nhiều căn hộ, phần sở hữu chung, phần sở hữu riêng và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Căn cứ vào khoảng 1, 2 điều 105 Luật nhà ở, việc quản lý vận hành nhà chung cư được quy định:

▸Đối với nhà chung cư có thang máy: Thì do đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện;

▸Đối với nhà chung cư không có thang máy: Thì Hội nghị nhà chung cư họp quyết định tự quản lý vận hành hoặc thuê đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện.

Chức năng, năng lực mà đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải có:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật nhà ở 2014, đơn vị vận hành nhà chung cư phải có đủ các chức năng, năng lực sau:

▹Được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư;

▹Phải có những bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm bộ phận kỹ thuật, bảo vệ an ninh, dịch vụ, vệ sinh, môi trường;

▹Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh vực xây dựng, phòng cháy chữa cháy, kỹ thuật điện, nước, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư và có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

▹Đơn vị quản lý vận hành nhà ở chung cư thực hiện việc quản lý vận hành hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, cung cấp các dịch vụ cho nhà chung cư, bảo trì nhà chung cư nếu có năng lực thực hiện bảo trì và thực hiện những công việc khác liên quan đến việc quản lý vận hành nhà chung cư.

▹Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư được thu kinh phí quản lý vận hành của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư theo mức giá quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 106 của Luật này; Đối với nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước thì giá dịch vụ quản lý vận hành được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 106 của Luật này.

▹Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư được quản lý, vận hành nhiều nhà chung cư tại một hoặc nhiều địa bàn khác nhau.

Tổ chức, lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 05/VBHN-BXD năm 2021 của Bộ Xây dựng Chủ đầu tư phải có trách nhiệm tổ chức, lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo những nội dung sau:

▹Khi chưa tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu thì Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý vận hành nhà chung cư. Trường hợp nhà chung cư có thang máy mà Chủ đầu tư không đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở thì phải thuê đơn vị có đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định để thực hiện việc quản lý vận hành.

Sau khi tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư được thực hiện theo quy định sau:

  - Trường hợp nhà chung cư có thang máy mà Chủ đầu tư có đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở và có nhu cầu tham gia quản lý vận hành thì Ban quản trị nhà chung cư và chủ đầu tư thương thảo để Chủ đầu tư tiếp tục ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

  - Trường hợp nhà chung cư có thang máy mà Chủ đầu tư không có chức năng, năng lực hoặc có đủ chức năng, năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở nhưng không tham gia quản lý vận hành hoặc Chủ đầu tư tham gia quản lý vận hành nhưng không đáp ứng được những yêu cầu theo thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ thì hội nghị nhà chung cư quyết định lựa chọn đơn vị khác có đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định để thực hiện quản lý vận hành;

  - Trường hợp nhà chung cư không có thang máy thì hội nghị nhà chung cư tự quyết định việc quản lý vận hành theo hình thức tự quản hoặc thuê đơn vị có đủ điều kiện về chức năng, năng lực thực hiện quản lý vận hành;

  - Mỗi toà nhà chung cư chỉ có 1 đơn vị quản lý vận hành phần sở hữu chung của toà nhà. Đối với cụm nhà chung cư thì có thể có một đơn vị quản lý vận hành chung hoặc có nhiều đơn vị để thực hiện quản lý vận hành riêng cho từng toà theo quyết định của hội nghị cụm nhà chung cư. Trường hợp mỗi toà nhà trong cụm có một đơn vị quản lý vận hành riêng thì Ban quản trị cụm nhà chung cư thống nhất với những đơn vị quản lý vận hành để thực hiện quản lý vận hành những công trình, hệ thống kỹ thuật dùng chung cho cụm nhà chung cư.

▹Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có thể ký kết hợp đồng với những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để thực hiện các dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư nhưng phải chịu trách nhiệm về chất lượng cung cấp dịch vụ theo nội dung hợp đồng đã ký kết với Ban quản trị nhà chung cư.

Nguồn: Tổng Hợp

Có thể bạn quan tâm:

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

0985 880 667