Dự Án Nhà ở Khu Đô Thị Long Vân, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây nhà ở tại Khu đất HH-02 thuộc Khu đô thị Long Vân, Phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn.

dự án nhà ở khu đô thị long vân

Đơn vị trúng thầu đấu giá: Công ty Cổ phần Đất xanh Miền Trung, số 52-54 đường Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0401414671 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 23/03/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 17/05/2021.

Giá trúng đấu giá: 104.899.118.000 đồng (một trăm lẻ bốn tỷ, tám trăm chín mươi chín triệu, một trăm mười tám nghìn đồng chẵn); giá khởi điểm: 99.903.118.000 đồng. Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung đã nộp tiền đặt trước là 19.980.623.600 đồng, Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.
Số tiền sử dụng đất còn lại đơn vị trúng đấu giá phải nộp là: 84.918.494.400 đồng; Công ty Cổ phần Đất xanh Miền Trung có trách nhiệm nộp đủ số tiền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo nộp tiền của cơ quan thuế.

Qua thời hạn nêu trên Công ty Cổ phần Đất xanh Miền Trung chưa nộp đủ số tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước, Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm báo cáo Sở Tài Nguyên và Môi Trường xem xét trình UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Quyết định: Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đất xanh Miền Trung, vị trí khu đất: Phương Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, có giới cận như sau:

Phía Đông: Giáp kênh thoát nước;

Phía Tây: Giáp đường ĐT 638;

Phía Nam: Giáp Khu A1 thuộc Khu đô thị Long Vân;

Phía Bắc: Giáp cửa hàng xăng dầu.

Diện tích khu đất: 13.502m2 – Mục đích sử dụng đất: Đất ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ (đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua).

Hình thức sử dụng đất:

Đối với đất ở liền kề kết hợp với Thương mại – Dịch vụ (với tổng diện tích 6.366,5m2, 56 lô): Nhà nước giao đất có tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với đất cây xanh, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật (7.135,5m2): Nhà nước giao Nhà đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt; sau khi xây dựng hoàn thành thì Nhà đầu tư bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy định.

Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn giao đất cho Chủ đầu tư là 50 năm; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ở ổn định lâu dài.

Tiến độ thực hiện dự án: Trong 06 tháng, kể từ ngày có quyết định của UBND tỉnh công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, Chủ đầu tư phải hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định hiện hành để có thể khởi công xây dựng các hạng mục dự án.

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có giấy phép xây dựng, Chủ đầu tư phải tiến hành khởi công xây dựng công trình. Thời gian thi công xây dựng công trình dự án không quá 24 tháng kể từ ngày có giấy phép xây dựng.

Trong quá trình thực hiện dự án, Nhà đầu tư vi phạm tiến độ nêu trên thì sẽ bị xem xét thu hồi dự án đầu tư và thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành (trừ trường hợp có lý do chính đang được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản).

du an nha o khu do thi long van

dự án nhà ở đường long vân long mỹ

FILE QUYẾT ĐỊNH KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ DỰ ÁN NHÀ Ở KĐT LONG VÂN

Nguồn: Tổng Hợp

Có thể bạn quan tâm:

nhà ở khu đô thị long vân quy nhơn, nha o khu do thi long van quy nhon

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

0985 880 667