Định Hướng Kế Hoạch Đầu Tư Công Trung Hạn - Giai Đoạn 2021-2025

Mục tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giảm tỷ trọng vốn đầu tư công trong tổng số vốn đầu tư toàn xã hội, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các khu vực kinh tế ngoài nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét trong đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng để thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội 5 năm 2021 -2025

 ► Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm 2021 – 2025 khoảng 32 -34% GDP, tỷ trọng vốn đầu tư công bình quân 5 năm khoảng 16 – 17% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

 ► Tỷ trọng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước khoảng 28% phấn đấu khoảng 29% tổng chi ngân sách nhà nước, tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương trong đầu tư công.

 ► Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt trên 90% kế hoạch Quốc Hội giao, số dự án hoàn thành trong giai đoạn đạt trên 80% tổng dự án được bố trí vốn.

đầu tư công

nguồn vốn trung han

Định Hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

 ► Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, sớm hoàn thành đưa công trình đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế. Tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, có sức lan toả cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài, giảm tối đa số lượng các dự án khởi công mới.

 ► Đầu tư công phải bám sát và phục vụ cho việc thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm  2021 – 2025 của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương, quy hoạch quốc gia, vùng, ngành, tỉnh cấp có thẩm quyền phê duyệt, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt huy động các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước, đẩy mạnh hợp tác công tư trong phát triển hạ tầng chiến lược.

 ► Đảm bảo cơ cấu đầu tư hợp lý, hiệu quả giữa các vùng, miền, lĩnh vực, trong đó ưu tiên vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho các vùng động lực, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thiên tai, bão lũ và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tăng cường năng lực hệ thống hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của Dự Án Cảng Hàng Không Quốc Tế Long Thành, đáp ứng yêu cầu về tiến độ để cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông ( giai đoạn 1), khẩn trương chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công và cơ bản hoàn thành các dự án đường vành đai 3, 4 của khu vực động lực Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, kết nối vùng Đồng bằng sông cửu long, tuyến nối tây nguyên với Nam Trung Bộ, khu vực miền núi phía Bắc, tuyến đường ven biển, hành lang kinh tế Đông – Tây, dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam tuyến phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, báo cáo Quốc Hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia theo duy định của pháp luật về đầu tư công.

kế hoạch vốn đầu tư công

nguồn vốn đầu tư công

 Gem Sky World Thành Phố Sân Bay Long Thành - Đồng Nai 

 

Nguồn: GSW

Có thể bạn quan tâm:

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

0985 880 667