Biểu Đồ Thị Trường Đang “Thở Bằng Hơi Thở” Nhóm Ngân Hàng

TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN TOÀN THỊ TRƯỜNG

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ toàn thị trường quý III đạt 102.362 tỷ, tăng trưởng 18,2% so với cùng kỳ. Đây không phải là con số quá ấn tượng nếu nhìn sang mức nền thấp của cùng kỳ năm ngoái. Nếu so với quý trước đó, lợi nhuận toàn thị trường giảm nhẹ 4,9% và là quý thứ 02 liên tiếp có mức lợi nhuận thấp hơn quý trước đó.

Các doanh nghiệp trên sàn HSX hay HOSE (Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM) vẫn là nhóm đóng góp kết quả kinh doanh chính cho toàn thị trường, chiếm khoảng gần 84,4% lợi nhuận quý III. Nhóm Upcom (Thị trường của những công ty đại chúng chưa niêm yết) chiếm khoảng 13,3% và còn lại là lợi nhuận từ những doanh nghiệp đang giao dịch trên HNX (Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

lợi nhuận tăng trưởng toàn thị trường

NHÓM BLUECHIP ĐANG LÀ ĐỘNG LỰC DẪN DẮT TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN THỊ TRƯỜNG

*Bluechip: Vốn hóa trên 20.000 tỷ - Midcap: Vốn hóa từ 2.000 tỷ đến 20.000 tỷ - Smallcap: Vốn hóa nhỏ hơn 2.000 tỷ.

Các doanh nghiệp Bluechip chỉ chiếm 42/945 số doanh nghiệp nhưng chiếm đến 77% vốn hóa toàn thị trường.

Các doanh nghiệp vốn hóa lớn tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của thị trường trong hai quý gần đây. Tính riêng quý III, nhóm vốn hóa lớn tăng trưởng 29%.

Đây là quý thứ 2 liên tiếp nhóm Midcap có mức tăng trưởng âm, điều này cho thấy môi trường kinh doanh đang ngày càng trở nên khó khăn và bắt đầu lan rộng từ nhóm vốn hóa nhỏ sang đến nhóm vốn hóa vừa.

động lực tăng trưởng toàn thị trường bluechip

SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN DƯƠNG SUY GIẢM ĐÁNG KỂ TRONG QUÝ II/2022 và QUÝ III/2022

Biểu đồ phân bổ tăng trưởng lợi nhuận 3 quý năm 2022 cho thấy tình hình kinh doanh của các thị trường đã bắt đầu xấu đi từ quý II năm 2022. Trong quý II và quý III, số lượng doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận dương đã giảm đi đáng kể so với quý I đầu năm.

Cụ thể nếu quý I có đến 53,7% số doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng dương thì trong quý II và quý III chỉ có 32,5% và 34,4% số doanh nghiệp trên 3 sàn đạt mức lợi nhuận cao hơn cùng kỳ.

số lượng doanh nghiệp tăng trưởng dương đang giảm

TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN CÓ SỰ PHÂN HÓA RÕ NÉT GIỮA CÁC NHÓM NGHÀNH

Có thể thấy sự phân hóa lợi nhuận giữa các nhóm ngành trong quý III. Nhiều nhóm ngành ghi nhận mức suy giảm lợi nhuận sâu như: Bảo hiểm (-40,5%), Chứng khoán (-70,8%), Nguyên vật liệu (-94,9%), Vận tải (-189,3%).

Ở chiều ngược lại, nhiều nhóm ngành vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong quý III có thể kể đến như: Ngân hàng (+54,2%, Bất động sản (+43,5%), Dược phẩm (+21,9%), Bán lẻ (+15,0%).

biến động lợi nhuận của các ngành

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NHÓM SẢN XUẤT ĐANG THẤY RÕ SỰ KHÓ KHĂN

Mặc dù lợi nhuận toàn thị trường “tạo đỉnh” trong quý I năm nay, song tính riêng nhóm phi tài chính thì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đã “tạo đỉnh” từ quý II năm 2021.

Tuy doanh thu vẫn tăng trưởng tương đối ấn tượng, song sự giảm trong biên lãi của nhóm sản xuất là nguyên nhân chính gây nên sự sụt giảm về lợi nhuận của nhóm phi tài chính.

Tính trong quý III, biên lãi gộp của nhóm sản xuất chỉ còn 14,3%, giảm mạnh so với mức 15,9% của quý II. Mức biên lãi này thậm chí còn thấp hơn cả giai đoạn Covid bùng phát vào quý I năm 2020. Điều này cho thấy môi trường kinh doanh của nhóm sản xuất dang trở nên vô cùng khó khăn.

kết quả kinh doanh sản xuất đang khó khăn

THỊ TRƯỜNG ĐANG “THỞ BẰNG HƠI THỞ” CỦA NHÓM NGÂN HÀNG

Thị trường đang “thở bằng hơi thở” của nhóm ngân hàng. Tuy chỉ chiếm 29% vốn hóa cuối quý III nhưng nhóm ngành này đang chiếm đến gần phân nửa lợi nhuận của thị trường.

Nhóm ngân hàng cũng là nhóm đóng góp nhiều nhất vào mức tăng trưởng toàn thị trường trong quý III (+107.5%) cùng với nhóm Bất động sản (+39,6%). Trong khi đó thì Nguyên vật liệu (-101,0%) và Chứng khoán (-16,0%) là 2 tác nhân chính kìm hãm đà tăng trưởng lợi nhuận của thị trường.

thị trường đang thở bằng hơi thở của nhóm ngân hàng

thi truong dang tho bang hoi tho cua nhom ngan hang

 

Nguồn: Tổng Hợp

Có thể bạn quan tâm:

biểu đồ tăng trường lợi nhuận, thị trường đang thở bằng hơi thở của ngân hàng

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

0985 880 667