Mở Rộng Đường NGUYỄN BỈNH KHIÊM - NGUYỄN THIỆN THUẬT

Tổ Chức Triển Khai Công Tác Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng Phục Vụ Nâng Cấp, Mở Rộng Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hòa.

mở rộng đường nguyễn bỉnh khiêm

Để có cơ sở triển khai thực hiện công trình mở rộng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chủ Tịch UBND Thành Phố có ý kiến như sau:

❶ Chấp thuận chủ trương triển khai dự án: Bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Với quy mô và phạm vi giải tỏa như sau:

  • Chiều dài tuyến khoảng: 330 m điểm đầu giáp Quốc Lộ 1K, điểm cuối giáp đường Nguyễn Thiện Thuật
  • Lộ giới 17m với lòng đường 10m và vẻ hè hai bên mỗi bên 3,5m.
  • Đầu tư đồng bộ hệ thống cấp, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh.
  • Phạm vi giải tỏa: tính từ tim đường hiện hữu ra hai bên.

Kinh phí thực hiện: nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm: Sử dụng nguồn vốn phân cấp năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thời gian thực hiện: nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm: 2020 – 2022

mở rộng đường nguyễn bỉnh khiêm dĩ an

 ❷ Giao Thủ Trưởng các Ngành:

  • Phòng quản lý đô thị chủ trì, lựa chọn đơn vị tư vấn phối hợp UBND phường Đông Hòa khảo sát thực địa tính toán, cần thiết nắm tuyến một số vị trí để đảm bảo kỹ thuật đường, lập phương án cắm mốc, trình phê duyệt thiết kế bản vẽ và tổ chức cắm mốc bàn giao để triển khai hồ sơ bồi thường. Kinh phí thực hiện sử dụng nguồn vốn được giao trong dự toán năm 2021.
  • Trung tâm Phát Triển quỹ đất lập báo cáo nghiên cứu khả thi và trình thẩm định, phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo theo trình tự quy định cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
  • Phòng Tài nguyên – Môi trường chịu trách nhiệm cập nhật đăng ký thu hồi đất đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trình phê duyệt.
  • Phòng Tài chính – Kế hoạch cập nhật, bố trí vốn và danh mục năm 2021 cho các đơn vị để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai.
  • Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực hỗ trợ phòng Quản lý đô thị trong quá trình lập, triển khai công tác cắm mốc và các kỹ thuật khác liên quan đến dự án.

 ❸ Chủ tịch UBND phường Đông Hòa phân công cán bộ phối hợp, tham gia xuyên suốt quá trình thực hiện bồi thường, làm tốt công tác tổ chức vận động bàn giao mặt bằng và các công việc khác như giữ gìn an ninh trật tự, điều tiết phân luồng giao thông khi cần thiết.

Yêu cầu thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ Tịch UBND phường Đông Hòa quan tâm tổ chức triển khai thực hiện các bước đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục quy định.

CĂN HỘ HT PEARL MẶT TIỀN ĐƯỜNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 

Nguồn: HT PEARL

Có thể bạn quan tâm:

mở rộng đường nguyễn bỉnh khiêm, chợ đông hòa - đường nguyễn bỉnh khiêm

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

0985 880 667