Quyết Định Phê Duyệt Quy Hoạch xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ

Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ đến năm 2035

Tên đồ án: Quy hoạch chung xây dựng xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đến năm 2035.

Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch: Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ có giới cận như sau:

   Phía Đông: Giáp xã Mỹ Thọ;

   Phía Tây: Giáp xã Mỹ Lộc và Mỹ Trinh;

   Phía Nam: Giáp xã Mỹ Trinh;

   Phía Bắc: Giáp xã Mỹ Lợi và thị trấn Bình Dương.

Quy mô lập quy hoạch xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định:

Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 3.558,01ha; Quy mô dân số hiện trang năm 2022 khoảng 8.041 người, dự báo đến năm 2030 khoảng 8.200 người và năm 2035 khoảng 8.300 người.

Tính chất, mục tiêu quy hoạch xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ:

Cụ thể hoá Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Mỹ đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt; Xã Mỹ Phong thuộc phân vùng I theo phân vùng phát triển của đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Mỹ đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Là vùng phát triển đô thị, nông nghiệp và du lịch sinh thái.

Là xã nằm trên hành lang kinh tế QL.1A, phát triển nông, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển dịch vụ thương mại kết nối từ thị trấn Bình Dương và thị trấn Phù Mỹ, phát triển du lịch sinh thái gắn với cảnh quan thiên nhiên các hồ phía Tây huyện.

Tổ chức không gian tổng thể các khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, kết nối đồng bộ với thị trấn Bình Dương; Xác lập quỹ đất và đảm bảo hiệu quả sử dụng đất gắn với bảo vệ môi trường; Rà soát, bổ sung các chỉ tiêu theo quy định của Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 16/07/2022, phù hợp với tiềm năng, động lực phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương.

Làm cơ sở để quản lý quy hoạch, triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

quy hoạch xã mỹ phong huyện phù mỹ

Các động lực phát triển chính của xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ:

Phát huy các lợi thế về vị trí: Là xã nằm trong vùng phát triển đô thị, nông nghiệp và du lịch sinh thái, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua, tạo điều kiện phát triển không gian đô thị, Thương mại – Dịch vụ lan toả về phía Nam của thị trấn Bình Dương; Phát triển Nông – Lâm nghiệp dựa trên lợi thế về đất đai. Định hướng cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn kết với phát triển Thương mại – Dịch vụ, du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Giai đoạn 2023 – 2030: Nông nghiệp và lâm nghiệp chiếm vai trò chủ đạo, từng bước dịch chuyển cơ cấu sang công nghiệp và Thương mại – Dịch vụ.

Giai đoạn 2030 – 2035: Xác định công nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo của xã; Ưu tiên phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, phát triển đô thị, Thương mại – Dịch vụ và du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Quy hoạch phát triển không gian của xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ:

Quy hoạch khu dân cư: Khu trung tâm xã và các khu dân cư nông thôn bao gồm: Các khu dân cư hiện hữu cải tạo, chỉnh trang và quy hoạch mới tập trung ở các thôn Văn Trường Tây, Phước Chánh, Vĩnh Bình, Văn Trường Đông, Văn Trường, Phú Đức, Phú Quang và thôn Vĩnh An. Quy hoạch quỹ đất để phát triển nhà ở dân cư, phát triển Thương mại – Dịch vụ kết hợp cải tạo, chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân. Tổng diện tích khoảng 521 ha, bao gồm:

- Khu dân cư trung tâm xã Mỹ Phong: Bao gồm khu vực trung tâm xã hiện hữu, quy hoạch mở rộng về hai bên tuyến đường QL.1A thuộc thôn Văn Trường Tây; Là khu trung tâm hành chính công cộng, tập trung các công trình: Trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND xã và các công trình dịch vụ xã hội, diện tích khoảng 97ha.

- Khu dân cư số 2: Khu dân cư hiện hữu, cải tạo, chỉnh trang và quy hoạch mở rộng kết nối với thị trấn Bình Dương, thuộc thôn Phước Chánh và thôn Vĩnh Bình; bao gồm các công trình Văn hoá – Thể dục, thể thao, vui chơi giải trí và Thương mại – Dịch vụ, diện tích khoảng 197ha.

- Khu dân cư số 3: Khu dân cư hiện hữu, cải tạo, chỉnh trang và quy hoạch mở rộng về phía Đông dọc tuyến đường huyện 17B (Văn Trường – Mỹ Thắng) và phía Bắc dọc tuyến đường quy hoạch D3, thuộc thôn Văn Trường Đông và thôn Văn Trường, diện tích khoảng 107ha.

- Khu dân cư số 4: Khu dân cư hiện hữu, định hướng cải tạo, chỉnh trang và quy hoạch mở rộng về phía Đông dọc tuyến đường huyện 17B (Văn Trường – Mỹ Thắng) thuộc thôn Phú Đức, diện tích khoảng 38ha.

- Khu dân cư số 5: Khu dân cư hiện hữu, định hướng cải tạo, chỉnh trang dọc tuyến đường huyện 18B (Đèo Nhông – Tân Phụng) thuộc thôn Phú Quang và thôn Vĩnh An, diện tích khoảng 82ha.

Ngoài ra, các cụm dân cư hiện hữu nhỏ lẻ, phân bổ rải rác trong các khu đất nông nghiệp và đất khác.

Quy hoạch các khu vực phát triển của xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ:

a. Khu vực phát triển Thương mại – Dịch vụ: Quy hoạch các khu ở kết hợp Thương mại – Dịch vụ, với loại hình như trạm dừng chân, nhà hàng, khu vui chơi giải trí dọc 2 bên QL.1A thuộc thôn Vĩnh Bình và thôn Văn Trường Tây, diện tích khoảng 82ha.

b. Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn: Phát triển các loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, khám phá ngắn ngày ở các khu vực quanh hồ suối Sổ, diện tích khoảng 97ha và kết hợp phát triển du lịch di tích chiến thắng Đèo Nhông, diện tích khoảng 45ha.

c. Khu vực phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp:

- Khu vực chuyên canh lúa: Tập trung khu vực dọc suối Cống Dài về phía Đông, ở các thôn: Phước Chánh, Văn Trường Tây, Văn Trường Đông và Phước Thung, diện tích khoảng 200ha; Tập trung khu vực dọc theo các suối từ hồ suối Sổ, ở các thôn: Phú Nhiêu, Gia Hội, Phú Quang, Vĩnh An, Văn Trường và Phú Đức, diện tích khoảng 360ha.

- Khu vực trồng cây ăn quả, cây hàng năm khác: Là vùng đệm giữa các đồi núi phía Tây, phía Tây Nam, phía Nam xã với các khu dân cư ở thôn Vạn Định, Cửu Thành và An Tường, diện tích khoảng 436ha.

- Khu vực chăn nuôi tập trung: Quy hoạch 01 khu vực phát triển chăn nuôi tập trung nằm phía Bắc xã thuộc thôn Phước Thung và Vĩnh Bình, diện tích khoảng 10ha.

- Khu vực phát triển lâm nghiệp: Tập trung phía Tây, phía Tây Nam, phía Đông Nam và phía Đông thuộc các thôn Phước Chánh, Văn Tường Tây, Phú Nhiêu, Phú Quang, Vĩnh An, diện tích khoảng 416ha.

d. Khu vực khai thác vật liệu: Quy hoạch khu khai thác vật liệu cơ bản ở thôn Phú Nhiêu, Gia Hội và Phú Quang, diện tích khoảng 42ha.

Quy hoạch sử dụng đất xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ:

quy hoạch sử dụng đất xã mỹ phong phù mỹ

Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch - Kiến trúc xã Mỹ Phong:

Đất nhóm ở: 53,24 m2/người; Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ: 10,77 m2/người; Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật: 246,45 m2/người; Đất cây xanh công cộng tại các điểm dân cư: 5,1 m2/người.

Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD) ban hành theo thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc và các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành liên quan về quy hoạch xây dựng.

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật Giao thông xã Mỹ Phong:

Giao thông đối nội: Các tuyến giao thông trung tâm xã, liên, lộ giới từ 12m – 32m; Cac tuyến đường liên thôn được quy hoạch mới và cải tạo nâng cấp, lộ giới 7,5m; đường ngõ xóm , nội đồng tối thiểu đạt B.

Giao thông đối ngoại: Cập nhật các tuyến đường theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Mỹ; Quốc lộ 1 (QL.1A); Tuyến đường: Đường huyện 17B (Văn Trường – Mỹ Thắng), Tuyến đường huyện 18B (Đèo Nhông – Tân Phụng), Tuyến đường quy hoạch D3 (điểm đầu giao đường huyện 17B, điểm cuối đường huyện 18B), Tuyến đường chợ Cây Da (điểm đầu giao QL.1A tại khu phố Dương Liễu Nam, thị trấn Phù Mỹ, điểm cuối giao đường ĐT.639, xã Mỹ Lợi) theo tiêu chuẩn cấp V đồng bằng, lộ giới 20m; Đường sắt Bắc – Nam, đường Sắt tốc độ cao lộ giới theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

quy hoạch xã mỹ phong phù mỹ

quy hoach xa my phong phu my

quy hoạch xã mỹ phong huyện phù mỹ

quy hoach xa my phong huyen phu my

Nguồn: Tổng Hợp

Có thể bạn quan tâm:

quyết định quy hoạch xã mỹ phong, quyết định quy hoạch xã mỹ phong huyện phù mỹ

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

0985 880 667