Sổ Đỏ và Kết Qủa Thẩm Định Thiết Kế Cơ Sở Dự Án The Sailing

thẩm định thiết kế cơ sở dự án the sailing quy nhơn

Kết Qủa Thẩm Định Thiết Kế Cơ Sở - Dự Án The Sailing Quy Nhơn

Thiết kế cơ sở của dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ I – Tower Quy Nhơn tại đường Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cơ bản đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 4759/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 (căn cứ theo bản vẽ được xác nhận kèm theo văn bản số 6303/UBND-KT ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Bình Định).

Theo nội dung Quyết định số 47598/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Bình Định, diện tích đất cây xanh, mặt nước là 1.612,2m2 (chiếm 15% diện tích đất), diện tích đất giao thông, sân bãi là 3.830,28m2 (chiếm 35,64% diện tích đất).

Tầng 23 Tháp B bố trí căn hộ ở và gian lánh nạn. Theo thiết kế cơ sở trình thẩm định đất cây xanh, mặt nước là 2.149,2m2 (chiếm 20% diện tích đất), diện tích đất giao thông, sân bãi là 3.293,28m2 (chiếm 30,64% diện tích dất); toàn bộ tầng 23 Tháp B bố trí căn hộ ở.

Tầng 17, tầng 35 bố trí căn hộ ở và gian lánh nạn, dẫn tới tổng số căn hộ ở của dự án giảm từ 1.354 căn thành 1.341 căn (giảm 13 căn).

Các nội dung điều chỉnh này nhằm đảm bảo tỷ lệ đất trồng cây xanh của khu đất quy định tại Điều 2.8.8 QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng và thực hiện theo nội dung góp ý về phòng cháy và chữa cháy của Cục Cảnh Sát PCCC và CNCH tại văn bản số 1143/PCCC&CNCH-P4 ngày 12/06/2020. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần thông báo các nội dung điều chỉnh này với cơ quan quản lý về quy hoạch tại địa phương để quản lý về đầu tư xây dựng.

Việc kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của công trình với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực là khả thi và đã có ý kiến của các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.

Giải pháp thiết kế của dự án cơ bản đảm bảo an toàn về xây dựng, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Dự án được Trung tâm Nghiên cứu và tư xây dựng – Cục Quản lý hoạt động xây dựng có Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở số 08/KQ-CCRC ngày 23/06/2020.

Giải pháp thiết kế của dự án cơ bản bảo đảm an toàn về xây dựng, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Dự án được Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn xây dựng – Cục Quản lý hoạt động xây dựng có Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở số 08/KQ-CCRC ngày 23/06/2020.

Giải pháp thiết kế về PCCC của dự án đã được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH có ý kiến tại văn bản số 1143/PCCC & CNCH-P4 ngày 12/06/2020.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định có ý kiến tại văn bản số 149/STNMT-CCBVMT ngày 21/01/2020.

Thiết kế cơ sở về cơ bản tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng. Tuy nhiên khi phê duyệt danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng, chủ đầu tư cần rà soát, kiểm tra hiệu lực các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng để cập nhật phiên bản mới đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành (nếu có).

Các nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu khảo sát địa chất có năng lực phù hợp với quy định. Chủ nhiệm thiết kế, các chủ trì thiết kế có năng lực phù hợp theo quy định.

Dự án đã được UBND tỉnh Bình Định có văn bản số 1932/UBND-TH ngày 07/05/2015 và 4065/UBND-TH ngày 24/08/2015 về việc cho phép đầu tư dự án.

thẩm duyệt thiết kế cơ sở dự án the sailing

tham dinh thiet ke du an the sailing

tham dinh thiet ke du an quy nhon the sailing

thiết kế cơ sở dự án the sailing quy nhơn

sổ đỏ dự án the sailing quy nhơn

 

sổ hồng dự án the sailing quy nhơn

 

Nguồn: Tổng Hợp

Có thể bạn quan tâm:

kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án the sailing quy nhơn

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

0985 880 667