Từ 01/07/2022 Tăng Lương Tối Thiểu Vùng Cho Người Lao Động

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP này quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Đối tượng áp dụng gồm có:

 ❶ Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

 ❷ Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động gồm: Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp; tổ chức, cơ quan, hộ gia đình, hợp tác xã, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận.

 ❸ Các tổ chức, cơ quan, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

tăng lương tối theo theo vùng

Tăng tiền lương tối thiểu vùng thêm lên 6%:

Về mức lương tối thiểu tháng, Nghị định quy định những mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng cụ thể là:

 ➤ Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng.

 ➤ Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng.

 ➤ Vùng III tăng 210.000 đồng, từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng.

 ➤ Vùng IV tăng 180.000 đồng, từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân là 6% tương ứng (tăng từ 180.000 đồng – 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Về mức lương tối thiểu theo giờ

Nghị định cũng quy định những mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng là:

 ➤ Vùng I là 22.500 đồng/giờ.

 ➤ Vùng II là 20.000 đồng/giờ.

 ➤ Vùng III là 17.500 đồng/giờ.

 ➤ Vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động. Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời gian làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

DỰ ÁN CĂN HỘ GIÁ RẺ - CÁCH BẾN XE QUY NHƠN CHỈ 5 PHÚT ĐI BỘ

 

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP này có hiệu lực từ ngày 01/07/2022.

 

Nguồn: Theo Vũ Phương Nhi – baochinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm:

tăng lương tối thiểu theo vùng, tang luong toi thieu theo vung

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

0985 880 667